Phần mềm V4

Phần mềm V4

Tính năng

Quản lý cùng lúc 9 mô hình kinh doanh Cafe,Bida,Karaoke,Quán ăn, ...

Quản lý thu chi - nhập xuất tồn - chi phí

Hoàn toàn miễn phí

Responsive

An toàn & Riêng tư

Responsive

Lựa chọn mô hình


==> Phần mềm V4)

Responsive

==> Quản lý

Responsive

==> Lựa chọn mô hình

Responsive Responsive

==> France ==> Cập nhật, Xóa, Bỏ qua

Responsive

==> Lỗ ==> Cập nhật, Xóa, Bỏ qua

Responsive

==> 3 băng ==> Cập nhật, Xóa, Bỏ qua

Responsive

==> Cafe ==> Cập nhật, Xóa, Bỏ qua

Responsive

Tạo thêm Ăn uống ==> Tạo mới

Responsive

Khu vực Ăn uống vừa mới tạo

Responsive

Ăn uống ==> Cập nhật, Xóa, Bỏ qua

Responsive

Màn hình bán hàng đã cập nhật

Responsive

Cài đặt máy in Bluetooth


==> Có máy in Bluetooth

Responsive

Thêm món mới


==> Thêm món mới

Responsive

==> Thêm đơn vị tính

Responsive

==> Thêm danh mục

Responsive